Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

UNESCO Daimi Temsilciliği 20.04.2016

T.C. UNESCO Daimi Temsilciliğinde münhal hale gelecek olan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonunasınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Türkçe yanında çok iyi derecede Fransızca ve İngilizcebilmek,

9. Bilgisayar kullanabilmek (Windows, Word, Excel, Power Point programlarına hakim olunması),

10. İş yönetimi, uluslararası ilişkiler ve/veya hukuk alanlarında lisansüstü program tamamlamış olmak tercih sebebidir.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail, adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2. Fotoğraflı özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı veya işlem görmüş sayfalarla birlikte onaylı sureti,

4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Müşavirliklerinden/Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”),

6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.


III) SINAV:
Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 23 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 10.00’da T.C Paris Başkonsolosluğumuz (Adres: 44, Rue de Sevres 92100 Boulogne-Billancourt) toplantı salonunda yapılacaktır.

Sınav konuları:

Türkçe’den Fransızca’ya çeviri (1 saat)

Fransızca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik ( 1 Saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 26 Mayıs 2016Perşembegünü saat 10.00’daUNESCO Daimi Temsilciliğimizdeyapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 6 Mayıs 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Daimi Temsilciliğimiz adresine (1, Rue Miollis, 75015 Paris) ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.30 – 13.00 veya 15.00-18.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Daimi Temsilciliğimiz sorumlu değildir.

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav:

T.C. Paris Başkonsolosluğu (44, Rue de Sevres 92100 Boulogne-Billancourt)

Sözlü ve Uygulamalı Sınav:

T.C. UNESCO Daimi Temsilciliği (1, Rue Miollis, 75015 Paris)

Tel: 01 45 68 27 54 veya 01 45 68 27 55

Fax: 01 40 56 04 13

E-mail: dl.turkey@unesco-delegations.org