Temsilcilik

Ülkemiz, UNESCO’nun 20 kurucu üyesi arasında yeralmaktadır. UNESCO Kurucu Yasası (Anayasa), dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Hasan Ali Yücel tarafından 16 Kasım 1945 tarihinde imzalanmıştır. Kurucu Yasa, 20 Mayıs 1946 tarihli ve 4895 sayılı kanunla onaylanarak yürürlüğe girmiştir. UNESCO nezdinde 1971 yılından bu yana tarafımızdan Daimi Temsilci atamaktadır.

Türkiye’yi bugüne kadar UNESCO Yürütme Kurulu’nda temsil eden şahsiyetler, Reşat Nuri Güntekin (1946-1949), Ahmet Kutsi Tecer (1949-1952), Prof. Dr. Bedrettin Tuncel (1958-1966), Prof. Dr. Erdal İnönü (1978-1983), Prof. Dr. Talat Halman (1991-1995), Prof. Dr. Orhan Güvenen’dir (2001-2005).

Ülkemiz, UNESCO’da Birinci Seçim Grubu (Batı Avrupa ve Diğer) üyesidir. 2005 yılında oluşturulan UNESCO İKÖ Ülkeleri Grubu’nda da yer almaktadır.